Page 1 of 1

Make your request here

Posted: Fri Feb 12, 2010 4:13 pm
by JohnRock
*** REQUEST ***


A few simple rules for making a request

1. Use SEARCH before making a request.
2. You need at least 50 (senior) meaningful posts before making a request.
3. Do NOT request anything from the "banned site" list.
4. Provide as much as information in your request. (NO links to other sites)
5. Remember, you are asking for a favor.

Jednoduchá pravidla pro tuto sekci

1. Použijte nejprve funkci SEARCH , než budete o cokoliv žádat
2. Potřebujete minimálně 50 užitečných příspěvků, aby jste mohli tuto funkci použít
3. Nežádejte o cokoliv ze zakázaných webů a stránek
4. Do žádosti nedávejte přímé odkazy na jiné sítě či stránky
5. Nezapomeňte- vyhovění žádosti je laskavost, ne povinnostEnjoy the Forum